Algemene voorwaarden

Artikel  1 – Identiteit van de ondernemer

Marjolein de Rijk
Het KadoRijk
info@hetkadorijk.nl
www.hetkadorijk.nl
tel.nr. 06-83239815

Artikel 2 – De overeenkomst

De bestellingen verstuurd via de site zijn bindend. De bestellingen worden geleverd op basis van betaling  (via IDEAL niet meer mogelijk na 31 oktober 2019)  d.m.v. vooruitbetaling per bank/giro of Paypal en worden behandeld op datum van binnenkomst.
Het KadoRijk streeft er naar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien.  U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan ons na te komen. Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na orderdatum.  Indien u niet betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Hebben wij binnen deze periode geen betaling ontvangen, dan komt de bestelling te vervallen en worden de artikelen opnieuw te koop aangeboden.
De bestelling wordt z.s.m.  na ontvangst van betaling verstuurd. Is er onverhoopt een besteld product niet op voorraad dan wordt u hiervan z.s.m.schriftelijk op de hoogte gesteld.

Levering naar het buitenland:

De levering van producten naar het buitenland duren meestal wat langer dan een levering binnen Nederland. Naar Belgie duurt het vaak 2-4 werkdagen.

De verzendkosten naar een adres in het buitenland zijn hoger en worden na bestelling apart doorgegeven in een mail. 

Artikel 3 – De prijs

Alle genoemde prijzen exclusief de verzendkosten . Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt u altijd een bevestiging per e-mail.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende  14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
  2. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Graag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of uj het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan het KadoRijk middels een mailtje. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen.
  4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan ons heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

Let op ! Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
Het aankoopbedrag van het product dat u betaald heeft, zal het KadoRijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door het KadoRijk.

Artikel 6 – Privacy

Persoonsgegevens zullen zonder uw goedkeuring nooit aan derden verstrekt worden.
VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Het KadoRijk heeft graag tevreden klanten. Mocht er toch een klacht zijn, laat het ons dan weten. We zullen er aan werken om een goede oplossing vinden.

Heeft u een andere vraag of opmerking dan kunt u ons natuurlijk altijd mailen via esjultom@hotmail.com